Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy do dostarczania produktów, ofert i usług, dostarczania ci reklam, ofert lub innych treści dostosowanych do Twoich zainteresowań oraz do prowadzenia innych operacji biznesowych. Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania gromadzonych przez nas informacji:
Odpowiadanie na pytania lub odpowiadanie na prośby
Opracowywanie nowych produktów i usług
Zarejestruj się w konkursach, programach lub ofertach, które chcesz
Tworzenie konta i zarządzanie nim
Przetwarzanie płatności za zakupy lub inne usługi
Ochrona przed możliwymi nieuczciwymi transakcjami lub identyfikowanie ich
Wysyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości pocztowych z informacjami o treściach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować
8.00.
Rozwijanie i dostarczanie marketingu dostosowanego do Twoich zainteresowań, w tym marketingu opartego na zainteresowaniach
Spersonalizuj swoje wrażenia na naszych stronach internetowych, prezentując produkty i informacje dostosowane do Ciebie
Umożliwienie uczestnictwa w udostępnianiu treści społecznościowych na naszych stronach internetowych
Analizuj wykorzystanie i rozwój naszych produktów, usług i marketingu. Wyegzekwuj nasze warunki i zarządzaj w inny sposób naszą działalnością
Firma będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie zgodnie z naszym uzasadnionym interesem. Jeśli otrzymamy jakiekolwiek prośby związane z. Na przykład produkt lub usługa, oddzwanianie lub określone materiały marketingowe; wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby spełnić Twoje żądanie. Jeśli musimy zarządzać Twoim kontem i chronić Cię przed ewentualnymi nieuczciwymi transakcjami lub identyfikować je, zrobimy to zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym nałożonych na nas na mocy prawa. Będziemy zwracać się do Ciebie o zgodę, jeśli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane wyłącznie w określonych celach. Aby zapewnić uzyskanie od niego znaczącej zgody, użytkownik otrzyma uzasadnione powiadomienie, które zapewni, że twoja zgoda zostanie udzielona na podstawie świadomej zgody.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych marketerom spoza. Udostępniamy Twoje dane osobowe w firmie zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu. Nie udostępniamy danych osobowych marketerom spoza. Chyba że użytkownik wyrazi zgodę na takie udostępnianie lub zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu.

Od czasu do czasu możemy gromadzić dane osobowe i inne informacje w celu współpromocji lub wspólnego programu z partnerem biznesowym i udostępniać twoje dane temu partnerowi biznesowemu.

Angażujemy zewnętrznych usługodawców do wykonywania różnych operacji biznesowych w naszym imieniu. W ten sposób możemy udostępniać im Twoje dane osobowe. Dostarczamy naszym usługodawcom tylko dane osobowe, których potrzebują do świadczenia żądanych przez nas usług. Zgodnie z umową wymagamy, aby chroniły te informacje odpowiednio i nie wykorzystywały ich do żadnych innych celów.
Jeśli wolisz nie otrzymywać wspólnych komunikatów, zawsze możesz zrezygnować. Postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w takiej komunikacji lub za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, jak wskazano powyżej.
Będziemy przechowywać Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. O ile dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Dajemy Ci wybór, w jaki sposób komunikujemy się z Tobą. Uszanujemy Twoją prośbę o zaprzestanie otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, SMS-ów i wiadomości pocztowych. Możemy jednak nadal wysyłać ci komunikaty związane z usługami. Możemy przechowywać informacje do przechowywania dokumentacji, aby upewnić się, że spełniamy Twoje żądanie. Jak nie wysyłać określonych typów wiadomości.

Masz pewne prawa w odniesieniu do zarządzania danymi osobowymi, które przechowujemy na Jego temat.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu przez nas wycofania.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa, skontaktuj się z nami. Jeśli uznasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa i nie naprawimy takiego naruszenia w uzasadnionym zakresie, możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego.

Pamiętaj, że wszelkie informacje, które przesyłasz lub publikujesz jako treści generowane przez użytkowników w witrynach mediów społecznościowych, stają się informacjami publicznymi. Przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu swoich danych osobowych, finansowych lub innych informacji w takich zgłoszeniach lub postach należy zachować ostrożność.

Aktualizowanie oświadczenia o ochronie prywatności
Opublikujemy zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i podamy datę wejścia w życie, kiedy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zaktualizowane.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.