Grupa wspiera partnerów i klientów inwestycjami w nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu , rekultywacji i eksploatacji nieruchomości o wartości dodanej i aktywów bazowych.

  • Pozyskiwanie ofert
  • Zarządzanie procesem
  • Usługi przedstawicielstwa właściciela
  • Sprzedaż i marketing
  • Współpraca

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie nieruchomości w celu rzetelnego i skutecznego wyjaśnienia liczb w tym procesie.

Twoja wartość dodana:

Zaoferujemy ci szczupły i przejrzysty proces wraz z prawnie solidną własnością i zaufanym dostawcą. Możesz mieć prawidłowe informacje, aby upewnić się, że masz skuteczny portfel i podjąć właściwą decyzję. Ponadto możesz skorzystać z spójnej procedury.

Nasi klienci korzystają z naszego interdyscyplinarnego podejścia konsultingowego oraz tradycyjnie bliskiej współpracy z zespołem prawa podatkowego i międzynarodowymi konsultantami. Ponadto pragmatyzm i orientacja na cele są głównymi zasadami leżącymi u podstaw naszych działań.